1. Kluski śląskie

2. Surówki - różne

3. Kapusta na ciepło

4. Kapusta z grochem

5. Kapusta z grzybami

15,00 zł/kg

15,00 zł/kg

15,00 zł/kg

15,00 zł/kg

25,00 zł/kg